• :
  • :
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 77 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG 8 VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo tuyển sinh lớp 10 năm học 2022 - 2023

Thực hiện hướng dẫn số:  396/SGD&ĐT-KTKĐCLGD, ngày 07 tháng 04 năm 2022 của Sở GD&ĐT Bắc Giang về việc Hướng dẫn tổ chức các kỳ xét, thi tuyển sinh năm  2022, Trường THPT Lục Ngạn số 1 thông báo về việc tổ chức tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2022 -  2023 như sau

  1. Đối tượng tuyển sinh.

Học sinh đã tốt nghiệp THCS (Chương trình giáo dục phổ thông hoặc chương trình giáo dục thường xuyên) ở tỉnh Bắc Giang năm học 2021 – 2022 hoặc những năm trước (có hộ khẩu tỉnh Bắc Giang), trong độ tuổi quy định theo Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học, có đủ hồ sơ hợp lệ theo qui chế.

 2. Chỉ tiêu tuyển sinh

     - Số lớp: 15 lớp.

     - Số chỉ tiêu được tuyển: 630 học sinh.

 3. Phương thức tuyển sinh, môn thi:

   - Phương thức: Thi tuyển 03 môn thi: Ngữ  Văn, Toán và Tiếng Anh

   - Hình thức thi:

          + Môn Ngữ Văn: thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút.
          +  Môn Toán: thi trắc nghiệm kết hợp với tự luận; thí sinh làm bài phần trắc nghiệm trước trên Phiếu trả lời trắc nghiệm với thời gian 40 phút; hết thời gian 40 phút thí sinh dừng làm bài phần thi trắc nghiệm, úp Phiếu trả lời trắc nghiệm xuống bàn và chờ cán bộ coi thi thu Phiếu trả lời trắc nghiệm (thời gian để cán bộ coi thi thu Phiếu trả lời trắc nghiệm là 08 phút và không tính vào thời gian làm bài của thí sinh). Như vậy tổng thời gian từ khi tính giờ làm bài đến khi thu bài phần thi tự luận (bao gồm cả thời gian thu Phiếu trả lời trắc nghiệm) là 128 phút. Thí
sinh làm bài phần tự luận trên giấy thi.

          + Môn tiếng Anh: thi trắc nghiệm kết hợp với tự luận; thí sinh làm bài phần trắc nghiệm trước trên Phiếu trả lời trắc nghiệm với thời gian 45 phút; hết thời gian 45 phút thí sinh dừng làm bài phần thi trắc nghiệm, úp Phiếu trả lời trắc nghiệm xuống bàn và chờ cán bộ coi thi thu Phiếu trả lời trắc nghiệm (thời gian để cán bộ coi thi thu Phiếu trả lời trắc nghiệm là 08 phút và không tính vào thời gian làm bài của thí sinh). Như vậy tổng thời gian từ khi tính giờ làm bài đến khi thu bài phần thi tự luận (bao gồm cả thời gian thu Phiếu trả lời trắc nghiệm) là 68
phút. Thí sinh làm bài phần tự luận trên giấy thi.

          Lưu ý: thí sinh làm xong phần thi trắc nghiệm trước thời gian quy định được
làm tiếp phần thi tự luận

4. Địa điểm thi

  Trường THPT Lục Ngạn số 1. TDP Trần Phú – Thị trấn Chũ – Lục Ngạn.

5. Ngày thi và lịch thi

 - Ngày thi: 04 tháng 6 năm 2022.

           ( Dự kiến thí sinh thuộc diện đang điều trị Covid-19  sẽ thi tại khu vực riêng nhưng cùng đợt thi. Nếu thí sinh F0 thi đợt sau Sở GD&ĐT sẽ thông báo sau).

  - Lịch thi cụ thể:

Ngày thi

Buổi thi

Môn thi

Thời gian làm bài

Giờ phát đề cho thí sinh

Giờ bắt đầu

tính giờ

làm bài

04/6/2022

Sáng

Ngữ văn

120 phút

07 giờ 55 phút

08 giờ 00 phút

Tiếng Anh

60 phút

10 giờ 15 phút

10 giờ 20 phút

Chiều

Toán

120 phút

14 giờ 05 phút

14 giờ 10 phút

6. Đăng ký dự thi:

- Mỗi thí sinh đăng ký dự thi được đăng ký không quá 02 nguyện vọng để dự tuyển vào lớp 10 THPT công lập. Trong đó nguyện vọng 1 (NV1) là nguyện vọng vào trường THPT Lục Ngạn số 1, còn nguyện vọng 2 (NV2) thí sinh chỉ được đăng ký trên địa bàn huyện Lục Ngạn  (theo hộ khẩu thường trú) theo vùng tuyển của các trường THPT.

- Trong trường hợp thí sinh đăng ký nhiều nguyện vọng (bao gồm cả nguyện vọng vào trường PTDTNT) thì thí sinh được cấp số phiếu đăng ký dự thi tương ứng với số nguyện vọng và các phiếu này như nhau; việc nộp phiếu đăng ký dự thi như sau:

          + Nếu thí sinh đăng ký có NV2 thì thí sinh được cấp 02 phiếu và 02 phiếu này thí sinh nộp tại trường đăng ký dự thi (01 phiếu lưu tại trường, 01 phiếu trường nộp về Sở GD&ĐT (Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục).

          + Nếu thí sinh có nguyện vọng vào trường PTDTNT thì trường THPT mà thí sinh đăng ký dự thi có trách nhiệm xác nhận và trả thí sinh 01 phiếu để thí sinh nộp tại trường PTDTNT đăng ký dự tuyển.

          Lưu ý: Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự thi ở 01 trường NV1; nếu thí sinh đăng ký dự thi ở 02 trường sẽ bị hủy kết quả thi

7. Hồ sơ dự thi, thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi:

- Học sinh đăng ký dụ thi phải nộp các loại hồ sơ sau:

          + Phiếu đăng ký dự thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022 - 2023 (theo mẫu, do trường THPT Lục Ngạn số 1 cấp);

            + Giấy khai sinh (bản photocopy.

          + Bản chứng thực Giấy xác nhận chế độ ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có); riêng xác nhận học sinh người dân tộc lấy căn cứ theo giấy khai sinh.

          + Giấy xác nhận do UBND xã, phường, thị trấn cấp (đối với người học đã tốt nghiệp THCS từ những năm học trước) không trong thời gian thi hành án phạt tù; cải tạo không giam giữ hoặc không vi phạm pháp luật;

          + 01 ảnh mầu 4x6 cm kiểu Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân, được chụp trước thời gian nộp hồ sơ không quá 06 tháng, mặt sau ảnh ghi họ tên, ngày sinh, trường THCS để dán vào thẻ dự thi.

          Chú ý: Trường THPT Lục Ngạn số 1 không nhận học bạ, Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, bằng tốt nghiệp THCS của thí sinh khi đăng ký dự thi.

- Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi:

       + Thí sinh mua hồ sơ dự thi: Từ ngày 09/5/2022 đến 12/5/2022.

       + Thu hồ sơ của thí sinh dự thi: Từ ngày 13/5/2022 đến 17/5/2022.

          ( Lịch thu hồ sơ của học sinh các Trường THCS theo phụ lục gửi kèm)

8. Đối tượng tuyển thẳng

 Theo Khoản 1 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh số 03.

   - Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú;

   - Học sinh là người dân tộc rất ít người;

   - Học sinh khuyết tật;

   - Học sinh đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông.

9. Chế độ ưu tiên

          Theo Quyết định số: 841/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2019 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt Kế hoạch số: 65/KH-SGDĐT ngày 30/10/2019 về tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông không chuyên năm học 2020-2021 và những năm tiếp theo (Điểm 6 mục II).

 10. Cách tính điểm trúng tuyển

          - Mỗi bài thi được chấm theo thang điểm 10 và được tính hệ số 01.

          - Điểm xét tuyển = Điểm môn Ngữ Văn + Điểm môn Toán + Điểm môn Tiếng Anh + Điểm ưu tiên (nếu có).

          - Điểm xét trúng tuyển lấy từ cao đến thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

          - Thứ tự ưu tiên xét tuyển: Trường PTDTNT, Trường nguyện vọng 1, Trường nguyện vọng 2.

11. Một số lưu ý về việc phân lớp, tổ chức các hoạt động dạy và học năm học 2022 – 2023 đối với học sinh lớp 10:

- Học sinh lớp 10 năm học 2022 – 2023 sẽ được dạy, học, tham gia các hoạt động giáo dục theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Học sinh sẽ học nhóm môn bắt buộc gồm các môn: Toán, Văn, Ngoại Ngữ 1, Giáo dục thể chất, Quốc phòng và an ninh và học theo một trong 03 nhóm môn sau đây:

          + Nhóm KHTN: Học các môn: Lý, Hóa, Sinh; Tự chọn nhóm KHXH (01 môn): Địa, Sử, GDKTPL; Tự chọn nhóm CN-NT (01 môn): Tin, CN, Nghệ thuật;

          + Nhóm KHXH: Học các môn: Địa, Sử, GDKTPL; Tự chọn nhóm KHTN (01 môn): Lý, Hóa, Sinh; Tự chọn nhóm CN-NT (01 môn): Tin, CN, Nghệ thuật’

          + Nhóm CNNT: Học các môn: Tin, CN, Nghệ thuật; Tự chọn nhóm KHTN (01 môn): Lý, Hóa, Sinh; Tự chọn nhóm KHXH (01 môn): Địa, Sử, GDKTPL

             Môn: Giáo dục kinh tế và Pháp luật (GDKTPL); Môn Nghệ thuât (NT) gồm: Âm nhạc, Mỹ thuật;

          Ngoài ra còn có: Chuyên đề học tập (03 cụm chuyên đề); Hướng nghiệp và hoạt động trải nghiệp; Giáo dục địa phương; Môn học tự chọn không bắt buộc.

- Nhà trường sẽ có hướng dẫn cụ thể, tổ chức cho học sinh đăng ký nguyện vọng học tự chọn theo nhóm môn trước khi học sinh lớp 10 năm học 2022 - 2023 nộp hồ sơ nhập học.

12. Thông tin liên hệ:

- Mọi thông tin liên quan đến công tác tuyển sinh lớp 10 năm học 2022 – 2023 được nhà trường công khai tại:

    + Các bảng tin của nhà trường;

    + Cổng thông tin điện tử:  http://thptlucngan1.bacgiang.edu.vn/

    +  OA Zalo:  Trường THPT Lục Ngạn số 1.

- Điện thoại liên hệ: 02043 882 245    02043 508 313

Các văn bản đính kèm xem tại đây: 

1. Thông báo tuyển sinh lớp 10 năm học 2022 - 2023

2. Lịch thu hồ sơ đăng ký dự thi lớp 10 năm học 2022 - 2023 ( Dự kiến)

Trường THPT Lục Ngạn số 1


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Văn bản
Video Clip
Liên kết website