• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT LỤC NGẠN SỐ 1
KẾ HOẠCH  Tổ chức giờ sinh hoạt lớp chủ đề “ Thanh niên với văn hóa ứng xử trường học”

KẾ HOẠCH Tổ chức giờ sinh hoạt lớp chủ đề “ Thanh niên với văn hóa ứng xử trường học”

Thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2021 của Trường THPT Lục Ngạn số 1; Căn cứ tình hình thực tế hiện nay, Trường THPT Lục Ngạn số 1 xây dựng Kế hoạch tổ chức giờ sinh hoạt lớp chuyên đề “ Thanh niên với văn hóa ứng xử trường học” như sau:
Văn bản
Video Clip
Liên kết website