• :
  • :
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 77 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔND AN NHÂN DÂN VIỆT NAM VÀ 17 NĂNG NGÀY HỘI TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH Tổ chức cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp trường, tham gia cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh năm học 2021 – 2022

Thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu năm học 2021 - 2022, Trường THPT Lục Ngạn số 1 xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp trường, tham gia cuộc thi KHKT cấp tỉnh như sau:

I. Mục đích và yêu cầu

1. Khuyến khích học sinh nhà trường NCKH, vận dụng kiến thức để giải quyết những vấn đề của thực tiễn đời sống; tạo cơ hội để học sinh giới thiệu kết quả nghiên cứu KHKT; tăng cường trao đổi, giao lưu với đơn vị bạn;

2. Gắn hoạt động NCKH của học sinh với việc đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, đổi mới phương pháp, hình thức đánh giá kết quả học tập của học sinh góp phần phát triển phẩm chất năng lực học sinh;

      II. Các lĩnh vực dự thi.

Theo Thông tư 32/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

STT

Lĩnh vực

Lĩnh vực chuyên sâu

1

Khoa học động vật

Hành vi; Tế bào; Mối liên hệ và tương tác với môi trường tự nhiên; Gen và di truyền; Dinh dưỡng và tăng trưởng; Sinh lý; Hệ thống và tiến hóa;

2

Khoa học xã hội và hành vi

Điều dưỡng và phát triển; Tâm lý; Tâm lý nhận thức; Tâm lý xã hội và xã hội học;...

3

Hóa Sinh

Hóa-Sinh phân tích; Hóa-Sinh tổng hợp; Hóa-Sinh-Y; Hóa-Sinh cấu trúc;...

4

Y Sinh và khoa học Sức khỏe

Chẩn đoán; Điều trị; Phát triển và thử nghiệm dược liệu; Dịch tễ học; Dinh dưỡng; Sinh lý học và Bệnh lý học;...

5

Kthuật Y Sinh

Vật liệu Y Sinh; Cơ chế Sinh học; Thiết bị Y sinh; Kỹ thuật tế bào và mô; Sinh học tổng hợp;..,

6

Sinh học tế bào và phân tử

Sinh lý tế bào; Gen; Miễn dịch; Sinh học phân tử; Sinh học thần kinh;...

7

Hóa học

Hóa phân tích; Hóa học trên máy tính; Hóa môi trường; Hóa vô cơ; Hóa vật liệu; Hóa hữu cơ; Hóa Lý;...

8

Sinh học trên máy tính và Sinh-Tin

Kthuật Y sinh; Dược lý trên máy tính; Sinh học mô hình trên máy tính; Tiến hóa sinh học trên máy tính; Khoa học thần kinh trên máy tính; Gen;...

9

Khoa học Trái đất và Môi trường

Khí quyển; Khí hậu; Ảnh hưởng của môi trường lên hệ sinh thái; Địa chất; Nước;...

10

Hệ thống nhúng

Kỹ thuật mạch; Vi điều khiển; Giao tiếp mạng và dữ liệu; Quang học; Cảm biến; Gia công tín hiệu;...

11

Năng lượng: Hóa học

Nhiên liệu thay thế; Năng lượng hóa thạch; Phát triển tế bào nhiên liệu và pin; Vật liệu năng lượng mặt trời;.,.

12

Năng lượng: Vật lý

Năng lượng thủy điện; Năng lượng hạt nhân; Năng lượng mặt trời; Năng lượng nhiệt; Năng lượng gió;...

13

Kỹ thuật cơ khí

Kỹ thuật hàng không và vũ trụ; Kỹ thuật dân dụng; Cơ khí trên máy tính; Lý thuyết điều khiển; Hệ thống vận tải mặt đất; Kỹ thuật gia công công nghiệp; Kỹ thuật cơ khí; Hệ thống hàng hải;...

14

Kỹ thuật môi trường

Xử lý môi trường bằng phương pháp sinh học; Khai thác đất; Kiểm soát ô nhiễm; Quản lý chất thải và tái sử dụng; Quản lý nguồn nước;...

15

Khoa học vật liệu

Vật liệu sinh học; Gốm và Thủy tinh; Vật liệu composite; Lý thuyết và tính toán; Vật liệu điện tử, quang và từ; Vật liệu nano; Pô-li-me;...

16

Toán học

Đại số; Phân tích; Rời rạc; Lý thuyết Game và Graph; Hình học và Tô pô; Lý thuyết số; Xác suất và thống kê;...

17

Vi Sinh

Vi trùng và kháng sinh; Vi sinh ứng dụng; Vi khun; Vi sinh môi trường; Kháng sinh tổng hợp; Vi-rút;...

18

Vật lý và Thiên văn

Thiên văn học và Vũ trụ học; Vật nguyên t; phân tử và quang học; Lý - Sinh; Vật lý trên máy tính; Vật lý thiên văn; Vật liệu đo; Từ, Điện từ và Plasma; Cơ học; Vật lý hạt cơ bản và hạt nhân; Quang học; La-de; Thu phát sóng điện từ; Lượng tử máy tính; Vật lý thuyết;...

19

Khoa học Thực vật

Nông nghiệp; Mối liên hệ và tương tác với môi trường tự nhiên; Gen và sinh sản; Tăng trưởng và phát triển; Bệnh lý thực vật; Sinh lý thực vật; Hệ thống và tiến hóa;...

20

Rô bốt và máy thông minh

Máy sinh học; Lý thuyết điều khiển; Rô bốt động lực;...

21

Phần mềm hệ thống

Thuật toán; An ninh máy tính; Cơ sở dữ liệu; Hệ điều hành; Ngôn ngữ lập trình;...

22

Y học chuyển dịch

Khám bệnh và chẩn đoán; Phòng bệnh; Điều trị; Kim định thuốc; Nghiên cứu tiền lâm sàng;...

 

III. Thể lệ dự thi cấp trường và tham gia cấp tỉnh.

1. Hình thức dự thi.

- Các đề tài được trình bày trên giấy A4 hoặc các mô hình đơn giản hoặc thể hiện sơ đồ hóa mô hình trên giấy Ao, hoặc sản phẩm đã hoàn thiện. Học sinh được trình bày trước HĐKH nhà trường.   

- Chọn 01 đề tài, đề án có điểm cao nhất tham gia dự thi cấp tỉnh.

- Hội đồng khoa học nhà trường cử giáo viên hướng dẫn phù hợp theo nội dung của 01 đề tài tham dự cấp tỉnh.

2. Yêu cầu về số lượng đề tài.

- Số lượng tham gia dự thi cấp trường: Mỗi tổ chuyên môn từ 10 CBGV trở lên có ít nhất 02, các tổ còn lại có ít nhất 01 dự án nghiên cứu KHKT tham gia hội thi cấp trường.

      (Quy định số lượng đề tài tối thiểu, không quy định số đề tài tối đa).

+ Là tiêu chí đánh giá hoạt động của các tổ chuyên môn, giáo viên. Nhà trường căn cứ để cộng điểm thi đua của GV trong năm học khi tham gia hướng dẫn học sinh thực hiện các dự án.

- Số lượng tham gia dự thi cấp tỉnh: 01 đề tài.

3. Thời gian tham dự cấp trường: (Dự kiến)

STT

Nội dung công việc

Thời gian

Người chỉ đạo

Người thực hiện

Ghi chú

1

Phát động cuộc thi KHKT cấp trường

Ngày 02/10/2021

BGH, TTCM các Tổ

Đoàn trường, GVCN các lớp, GVBM

 

2

Các dự án tham gia hội thi cấp trường nộp bản đăng ký dự thi cấp trường

Ngày 08/10/2021

BGH, TTCM các Tổ

GV phụ trách các dự án tham gia hội thi cấp trường

 

3

Nộp hồ sơ, ý tưởng dự án về nhà trường để chấm vòng sơ khảo.

Ngày 16/10/2021

BGH, TTCM các Tổ

GV phụ trách các dự án tham gia hội thi cấp trường

BTC phân chia ra làm 02 nhóm dự thi: Nhóm dự thi ý tưởng kèm theo mô hình ( đối với các dự án triển khai cần nhiều kinh phí hoặc phức tạp) và nhóm dự thi ý tưởng kèm theo sản phẩm (đối với các dự án triển khai cần ít kinh phí hoặc đơn giản).

 

4

Chấm sơ khảo ( vòng 1)

Chấm xong trước 20/10/2021

BGH

HĐKH nhà trường

Chấm tất cả các ý tưởng của các dự án; GV phụ trách các dự án hướng dẫn học sinh nộp trực tiếp ý tưởng đề tài ( (bản trình bày file word và bản in, theo mẫu do BTC phát hành), kèm theo mô hình hoặc sảm phẩm về cho HĐKH trường.

5

Công bố kết quả chấm sơ khảo

Ngày 25/10/2021  

BGH

HĐKH nhà trường

 

6

Nộp hồ sơ, sản phẩm của đề tài, dự án tham gia hội thi cấp trường vòng chung khảo

Ngày 23/10/2020

BGH

GV phụ trách các dự án, đề tài và học sinh.

 

7

Chấm vòng chung khảo

Chấm xong trước 01/11/2021

BGH

HĐKH nhà trường

 

8

Công bố kết quả chấm chung khảo khảo, tổng kết, trao giải cấp trường.

Ngày 01/11/2021 (Thứ Hai)

BGH

HĐKH nhà trường

 

9

Chuẩn bị và tham gia cuộc thi cấp tỉnh.

Thực hiện theo HD của Sở.

BGH

GV phụ trách dự án, đề tài và học sinh.

 

4. Cơ cấu giải thưởng:

      Nhà trường trao giải thưởng kèm theo giấy chứng nhận của BTC cho 50% đề tài, dự án có số điểm cao nhất; trao các giải nhất, nhì, ba và các giải khuyến khích. Số lượng và cơ cấu giải thưởng cụ thể sẽ thông báo sau khi chấm vòng sơ khảo.

5. Thời gian tham dự cấp tỉnh.

Nhà trường sẽ chọn 01 đề tài, đề án được lựa chọn hoàn thiện, dưới sự hướng dẫn của giáo viên (giáo viên hướng dẫn do nhà trường cử).

5. Quyền lợi và trách nhiệm.

- Đối với học sinh:

+ Việc tham gia đề tài nghiên cứu nhằm phát huy tính sáng tạo của học sinh, phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

+ Những lĩnh vực tham gia liên quan đến môn học nào thì môn học đó có thể sử dụng kết quả để đánh giá môn học đó cho học sinh (Thực hiện theo thông tư 26/2020/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điểu của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học).

+ Khen thưởng học sinh có đề tài đoạt giải cấp trường như khen thưởng học sinh đoạt giải HSG cấp trường; Học sinh có đề tài đoạt giải cấp tỉnh áp dụng như khen thưởng học sinh giỏi tại kỳ thi học sinh giỏi tỉnh các bộ môn văn hóa.

- Đối với giáo viên hướng dẫn đề tài:

      + Được nhà trường xác nhận đã tham gia hướng dẫn học sinh nghiên cứu KHKT; 

      + Đối với GV hướng dẫn đề tài dự thi cấp Tỉnh: được cộng điểm thi đua như đối với GV tham gia hướng dẫn học sinh ôn học sinh giỏi; Được thực hiện quy đổi thời gian hướng dẫn ra số tiết dạy để tính giờ dạy theo quy định. Chế độ bồi dưỡng cho giáo viên hướng dẫn KHKT áp dụng như chế độ bồi dưỡng học sinh giỏi tỉnh (quy định tại quy chế chi tiêu nội bộ).

IV. Tổ chức thực hiện:

1. Đoàn trường:

   - Đoàn trường tổ chức phát động tuyên truyền trong học sinh toàn trường các thông tin về hội thi; hướng dẫn GV phụ trách và học sinh các dự án trong quá trình chuẩn bị và tham gia hội thi.

- Tham mưu và chịu trách nhiệm chuẩn bị các điều kiện về BTC, HĐKH và các điều kiện khác để tổ chức thành công hội thi cấp trường.

2. Tổ trưởng chuyên môn:

- Tổ trưởng chuyên môn triển khai tới CBGV trong tổ để CBGV nghiên cứu các văn bản, căn cứ tình hình thực tế để đăng ký các dự án tham gia hội thi KHKT cấp trường; phân công giáo viên phụ trách. Lựa chọn học sinh và hướng dẫn học sinh tham gia dự án.  

Thời gian triển khai: Xong trước ngày 05/10/2021.

3. Giáo viên chủ nhiệm:

- GVCN triển khai mục đích, ý nghĩa của hội thi, cách thức tham gia hội thi tới học sinh lớp mình trong giờ truy bài, thứ hai, ngày 04/10/2021.

- Hướng dẫn học sinh tham gia hội thi trên cơ sở tham gia các dự án KHKT có sự hướng dẫn của giáo viên phụ trách.

4. Giáo viên bộ môn:

- GVBM các tổ được các tổ chuyên môn phân công tham gia hướng dẫn, bảo trợ các dự án có trách nhiệm lựa chọn học sinh, viết bản đăng ký, hoàn thiện ý tưởng và nộp cho BTC hội thi cấp trường theo quy định.

- Các CBGV, Nhân viên được nhà trường phân công phụ trách các nội dung công việc có trách nhiệm chủ động thực hiện tốt, có hiệu quả các công việc được giao.

Trên đây là kế hoạch tổ chức cuộc thi Khoa học kỷ thuật cấp trường và tham gia cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh của trường THPT Lục Ngạn số 1 năm học 2021-2022./.

Tâỉ về mẫu đăng ký tham gia cuộc thi tại đây

Tải về mẫu bài dự thi tại đây


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Văn bản
Video Clip
Liên kết website