• :
  • :
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 77 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG 8 VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch phòng chống bạo lực học đường năm học 2022 – 2023

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 – 2023; nhằm triển khai công tác phòng, chống bạo lực học đường hiệu quả, góp phần bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, Trường THPT Lục Ngạn số 1 xây dựng Kế hoạch phòng chống bạo lực học đường năm học 2022 – 2023 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

1.  Mục đích.

          - Nâng cao trách nhiệm của Ban giám hiệu trong việc chỉ đạo, điều hành phối hợp hoạt động tuyên truyền giáo dục pháp luật nhằm xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, góp phần giữ gìn an ninh trật tự trường học. Góp phần giáo dục thế hệ trẻ sống, lao động, học tập, làm việc theo pháp luật.

          - Đảm bảo an ninh trật tự trường học và phòng chống bạo lực học đường.

- Phòng, chống hiệu quả hành vi bạo lực trong nhà trường và các hành động tự phát của học sinh làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự an toàn xã hội.

2. Yêu cầu.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao hiểu biết và ý thức trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, học sinh đảm bảo an ninh trật tự trường học, phòng, chống ma túy, bạo lực học đường.

-  Phát huy sức mạnh của tập thể, huy động toàn thể lực lượng trong nhà trường tích cực tham gia phong trào đấu tranh giữ gìn đảm bảo an ninh trật tự trường học và phòng, chống ma túy, bạo lực học đường. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể và gia đình học sinh.

- Chủ động phòng ngừa, không để học sinh vi phạm tệ nạn xã hội, bạo lực học đường và tội phạm bên ngoài xâm nhập vào trường học.

- Phát hiện kịp thời người học có hành vi gây gỗ, có nguy cô gây bạo lực học đường, người học có nguy cơ bị bạo lực học đường; đánh giá mức độ nguy cơ, hình thức bạo lực có thể xẩy ra để có biện pháp ngăn chặn, hỗ trợ cụ thể, thực hiện tham vấn, tư vấn cho người học có nguy cơ bị bạo lực và gây ra bạo lực nhằm ngăn chặn, loại bỏ nguy cơ xẩy ra bạo lực. 

II. Nhiệm vụ và giải pháp:

1. Tăng cường công tác kiểm tra của lãnh đạo nhà trường, BCH Đoàn trường, giáo viên chủ nhiệm, đội cờ đỏ:

          - Lãnh đạo nhà trường thường xuyên lập các tổ kiểm tra gồm đại diện BGH, đại diện BTV Đoàn trường và Giáo viên trực tuần để thực hiện việc kiểm tra đột xuất việc chấp hành nội quy, nền nếp trong học sinh, phát hiện và xử lý kịp thời các dấu hiệu có thể dẫn đến nguy cơ bạo lực học đường; ngăn chặn triệt để tình trạng học sinh mang hung khí đến trường.

          - BCH Đoàn trường chỉ đạo đội cờ đỏ, đội thanh niên tình nguyện và lực lượng nắm bắt nguy cơ bạo lực học đường, tình trạng học sinh mang hung khí đến trường để xử lý kịp thời ngay từ đầu.

          - Hàng tháng nhà trường tổ chức rà soát, lập danh sách những học sinh gặp khó khăn trong rèn luyện để phân công cán bộ giáo viên hỗ trợ về tâm lý, giao nhiệm vụ cho học sinh thực hiện nghiêm túc kế hoạch rèn luyện phù hợp dành cho từng đối tượng cụ thể.

2. Tổ chức tốt các hoạt động giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

          - Tổ chức tốt các giờ chào cờ, các buổi sinh hoạt lớp, sinh hoạt chi đoàn với các chủ đề giáo dục pháp luật, giáo dục văn hóa ứng xử, kỹ năng xử lý mâu thuẫn,...;

          - Tổ chức có hiệu quả các hoạt động GD NGLL theo chủ đề hằng tháng.

3. Tổ chức cho từng học sinh, từng tập thể lớp ký cam kết, giao ước thi đua không vi phạm các hành vi đánh nhau, vô lễ với nhà giáo, gây mất đoàn kết nội bộ. Nội dung ký kết của học sinh phải được phụ huynh học sinh xác nhận.

4. Phát huy có hiệu quả công tác phối hợp:

          - Phối hợp chặt chẽ với công an Lục Ngạn, công an thị trấn Chũ:

          + Thực hiện tốt công tác rà soát, nắm bắt tình hình thanh niên địa phương, đặc biệt thanh niên học sinh nhà trường.

          + Hàng tháng thực hiện tốt chế độ trao đổi thông tin tình hình học sinh để có biện pháp phối hợp giáo dục phù hợp.

           - Phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với đoàn trường và các đoàn thể khác trong việc triển khai các hoạt động giáo dục phòng chống bạo lực học đường. Đoàn trường là cơ quan thường trực trong việc nắm bắt thông tin, xử lý các thông tin liên quan đén bạo lực học đường.

          - Giáo viên chủ nhiệm các lớp làm tốt công tác phối hợp với PHHS trong việc quản lý học sinh; phát hiện và ngăn chặn kịp thời nguy cơ bạo lực học đường.

5. Duy trì tốt hoạt động của tổ tư vấn tâm lý học đường theo kế hoạch nhằm hỗ trợ kịp thời học sinh trong định hướng nhận thức và hành động; kiên quyết không để xảy ra các hiện tượng học sinh gặp vấn đề cần hỗ trợ tâm lý mà không được hỗ trợ kịp thời.:

6. Tổ chức tốt lực lượng bảo vệ trực 24/24 giữ gìn tài sản và tham gia ngăn chặn bạo lực học đường. Trước và sau mỗi buổi học, bảo vệ nhà trường trực giám sát học sinh tại 03 cổng để xử lý kịp thời các nguy cơ bạo lực học đường.

III. Tổ chức thực hiện:

1. Đối với lãnh đạo nhà trường.

          - Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao hiểu biết và ý thức trách nhiệm của cán bộ giáo viên và học sinh tự giác, tích cực tham gia vào phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc.

          - Xây dựng kế hoạch bổ sung kinh phí mua sắm, xây dựng tủ sách pháp luật cung ứng đầy đủ các loại sách, văn bản cần thiết cho việc tìm hiểu pháp luật của CBGV, học sinh.

          - Lãnh đạo nhà trường phối hợp với Đoàn TN, chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm thường xuyên đưa nội dung đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học và phòng, chống ma túy bạo lực học đường trong các buổi chào cờ và tiết sinh hoạt lớp, lồng ghép trong các chương trình ngoại khóa, hoạt động NGLL...

2. Đối với cán bộ giáo viên.

          - Tích cực giáo dục ý thức tự giác tự học trau dồi kiến thức pháp luật  cho học sinh thông qua việc lồng ghép nội dung giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong các buổi học chính khoá.

          - Gương mẫu thực hiện và hướng dẫn, định hướng cho học sinh hực hiện tốt quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học và trên mạng xã hội của trường THPT Lục Ngạn số 1.

          - Cùng Ban giám hiệu tổ chức các hoạt động ngoại khoá, hoạt động tập thể cho học sinh tham gia cùng học sinh.

          - Tham gia tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật để  phục vụ cho công tác giảng dạy cho học sinh trong trường đạt hiệu quả khi được phân công.

          - Tích cực tham gia tuyên truyền giáo dục kỹ năng sống, xây dựng nếp sống văn minh, ứng xử văn hoá trong nhà trường. Tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể thao lành mạnh, các trò chơi dân gian bổ ích cho học sinh tham gia để tránh xa tệ nạn xã hội.

3. Đối với học sinh.

          - Học sinh và PHHS kí cam kết không vi phạm các quy định về an ninh trường học, vi phạm các tệ nạn xã hội và không vi phạm pháp luật, không buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, đốt pháo nổ.

          - Thực hiện tốt quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học và trên mạng xã hội của trường THPT Lục Ngạn số 1.

          - Học sinh phải thường xuyên có ý thức trau dồi hiểu biết pháp luật, duy trì thói quen sống và làm việc theo pháp luật trong.

          - Nói không với việc bỏ học, bỏ tiết đi chơi, tham gia đánh nhau và vi phạm tệ nạn xã hội.

4. Các đoàn thể và các bộ phận khác phối hợp.

* Đoàn thanh niên.

          - Phối hợp công an huyện, công an thị trấn Chũ để ngăn chặn những sự việc có thể xảy ra.

          - Phối hợp với GVCN phổ biến, hướng dẫn cho HS sinh hoạt, hoạt động lành mạnh trong năm học.

          - Duy trì và đẩy mạnh hoạt động giáo dục của tổ tự quản “An toàn giao thông”. Các đội thanh niên tình nguyện …

          - Tăng cường chăm sóc bảo vệ cây xanh, cảnh quan môi trường quanh trường.

          - Quán triệt đến HS ý thức chấp hành pháp luật, ngăn chặn hành vi vi phạm luật giao thông; đi hàng 2, 3 trên đường.

          - Phối hợp tổ chức cho HS tuyên truyền phòng chống ma túy, thực hiện an toàn giao thông đường bộ, chống tiêu cực trong thi cử.

          - Bố trí lực lượng trực hàng ngày cùng cờ đỏ, kịp thời phát hiện các đối tượng bên ngoài vào trường  trái phép, phối hợp cùng  Bảo vệ trường làm tốt công
tác phòng ngừa và giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra trong khuân viên của trường.

          - Phối hợp với công an địa phương để ban công an xã, thị xã nói chuyện về pháp luật và giáo dục pháp luật cho học sinh.

* Bảo vệ nhà trường

          - Bảo vệ trực 24/24 giữ gìn tài sản và tham gia ngăn chặn bạo lực học đường.

          - Kịp thời báo cáo với lãnh đạo nhà trường các sự vụ xảy ra liên quan đến tài sản, an ninh trật tự, bạo lực học đường… 

* Tổ tư vấn học đường

          - Có kế hoạch làm việc cụ thể để  tư vấn, hỗ trỡ, giúp đỡ những học sinh gặp khó khăn, vướng mắc trong học tập, trong tâm lý, tình cảm bạn bè, gia đình…

          - Thầy cô trong tổ tư vấn có trách nhiệm giúp các em định hướng được mục tiêu cần phấn đấu, tránh xa các tệ nạn xã hội, các suy nghĩ tiêu cực trong cuộc sống… để các em có suy nghĩ tích cực và học tập tốt hơn.

*  Thư viện

           - Nhân viên thư viện thường xuyên mở cửa phục vụ CBGV và học sinh các ngày trong tuần và báo cáo kết quả hoạt, phản ánh sự việc cần thiết.

          - Bổ sung sách pháp luật còn thiếu để phục vụ CBGV và học sinh.

*  Giáo viên chủ nhiệm:

          - Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm lớp.

          - Thực hiện lồng ghép, tích hợp nội dung giảng dạy đảm bảo an ninh trật tự trường học, phòng chống ma túy, bạo lực học đường qua một số môn học, giáo dục kỹ năng sống, xây dựng nếp sống văn minh, ứng xử văn hóa trong nhà trường, tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp, các hoạt động ngoại khóa với nhiều hình thức phong phú như: tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao lành mạnh, các trò chơi dân gian bộ ích cho học sinh tham gia.

          - Quản lý chặt chẽ HS thuộc lớp chủ nhiệm; kịp thời đề xuất với Nhà trường các biện pháp đảm bảo ANTT và quản lý HS.

          - Chủ động phòng ngừa và ngăn chặn các hoạt động của HS xâm hại đến nhân phẩm, danh dự người khác.

          - Chủ động phòng ngừa và ngăn chặn một số hành vi vi phạm đạo đức HS như: Đánh nhau, trộm cắp tài sản, đồ dùng học tập, gây rối trật tự công cộng, tội phạm ma túy, tệ nạn xã hội hoặc phim ảnh đồi trụy …

          - Phối hợp với Đoàn TN tổ chức tốt các hoạt động ngoại khóa, tạo
sân chơi lành mạnh, thu hút, lôi kéo được HS tham gia.

IV. Phương án xử lý các tình huống bạo lực học đường

1. Tình huống bạo lực học đường từ ngoài xâm nhập vào trường học:

a. Thông tin: Mọi thành viên trong nhà trường, khi phát hiện có đối tượng từ
bên ngoài xâm nhập trái phép vào trường học đều có trách nhiệm báo tin ngay cho bộ
phận bảo vệ hoặc lãnh đạo nhà trường.

b. Người tiếp nhận thông tin có trách nhiệm báo cáo ngay với Hiệu trưởng và liên hệ với cơ quan công an để đề nghị hỗ trợ, giúp đỡ.

c. Các thành viên trong nhà trường theo chức năng, nhiệm vụ được phân công
bằng mọi biện pháp bảo vệ an toàn cho học sinh và cô lập, khống chế đối tượng gây
ra bạo lực.

d. Nhân viên y tế tiến hành các biện pháp nghiệp vụ sơ cứu, cấp cứu cho nạn nhân (nếu có) và gọi cấp cứu (nếu cần).

e. Hiệu trưởng nhà trường báo cáo chính quyền địa phương và cơ quan quản lý
cấp trên xin ý kiến giải quyết.

f. Phối hợp với chính quyền địa phương, công an và nhân viên công tác xã hội
xử lý triệt để vụ việc

2. Tình huống bạo lực học đường xảy ra trong trường học

2.1. Tình huống bạo lực học đường từ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên,
người lao động

a. Thông tin: Mọi thành viên trong nhà trường có trách nhiệm tiếp nhận thông
tin và báo cáo ngay với lãnh đạo nhà trường để xử lý đối với các hành vi bạo lực
học đường do nhà giáo, nhân viên, người lao động trong nhà trường gây ra.

b. Các thành viên trong nhà trường theo chức năng, nhiệm vụ được phân công
bằng biện pháp cô lập, khống chế đối tượng gây ra bạo lực.

c. Nhân viên y tế tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để sơ, cấp cứu cho nạn nhân (nếu có) và gọi cấp cứu (nếu cần).

d. Hiệu trưởng nhà trường báo cáo chính quyền địa phương và cơ quan quản lý
cấp trên xin ý kiến giải quyết.

2.2. Tình huống bạo lực học đường từ học sinh

a. Thông tin: Mọi thành viên trong nhà trường khi phát hiện có hành vi bạo lực
học đường do học sinh gây ra đều có trách nhiệm báo ngay cho bộ phận bảo vệ (hoặc
Đoàn trường, giáo viên) và BGH nhà trường.

b. Bảo vệ nhà trường có trách nhiệm liên hệ ngay với cơ quan công an hoặc tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 để đề nghị hỗ trợ, giúp đỡ.

c. Các thành viên trong nhà trường theo chức năng, nhiệm vụ được phân công
bằng biện pháp cô lập, khống chế đối tượng gây ra bạo lực.

d. Nhân viên y tế tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để sơ, cấp cứu cho nạn nhân (nếu có) và gọi cấp cứu (nếu cần).

e. Giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm liên hệ với gia đình học sinh để kịp thời
phối hợp xử lý.

f. Hiệu trưởng nhà trường báo cáo chính quyền địa phương và cơ quan quản lý
cấp trên xin ý kiến giải quyết.

g. Phối hợp với chính quyền địa phương, công an và nhân viên công tác xã hội
xử lý triệt để vụ việc.

3. Tình huống bạo lực học đường từ học sinh của nhà trường gây ra ở
ngoài trường học

a. Tiếp nhận thông tin: Mọi thành viên trong nhà trường có trách nhiệm tiếp
nhận và báo cáo ngay với Hiệu trưởng nhà trường để phối hợp xử lý đối với các hành
vi bạo lực học đường của học sinh trong nhà trường gây ra ở ngoài trường học.

b. Hiệu trưởng nhà trường xác minh thông tin và yêu cầu giáo viên chủ nhiệm
liên hệ với gia đình học sinh để cùng phối hợp xử lý.

c. Phối hợp với chính quyền địa phương, công an, nhân viên công tác xã hội và
các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để cùng xử lý vụ việc.

4. Các tình huống khác

          Nhà trường căn cứ tình hình cụ thể, xây dựng kịch bản cho các tình huống cụ
thể nhằm bảo đảm luôn sẵn sàng ứng phó với các tình huống bạo lực, ngăn chặn kịp
thời các hành vi bạo lực học đường và hạn chế tối đa hậu quả do bạo lực gây ra.

Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác phòng chống bạo lực học đường năm học 2022 - 2023 của trường THPT Lục Ngạn số 1. ./.

Chi tiết toàn văn kế hoạch xem tại đây

Trường THPT Lục Ngạn số 1


Tác giả: Trường THPT Lục Ngạn Số 1
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản
Video Clip
Liên kết website