• :
  • :
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 77 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG 8 VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Tài liệu giới thiệu Luật Thanh niên

 12/11/2021, 20:24:00 - Lượt xem: 144

Thông tin tài liệu

Tài liệu giới thiệu Luật Thanh niên

PDF liên quan
STT Tên tài liệu Ngày tải lên Tải về
1 Tìm hiểu Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019 12/11/2021
2 2. Tài liệu giới thiệu Nghị định số 30-2020-NĐ-CP về công tác văn thư 12/11/2021
3 TÌM HIỂU LUẬT GIÁO DỤC NĂM 2019 12/11/2021
4 KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH, SÁCH GIÁO KHOA GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI 19/10/2021
5 THÔNG TƯ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 19/10/2021
6 NGHỊ QUYẾT VỀ GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI BIÊN CHẾ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ Y TẾ 19/10/2021
7 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH LỘ TRÌNH THỰC HIỆN NÂNG TRÌNH ĐỘ CHUẨN ĐƯỢC ĐÀO TẠO CỦA GIÁO VIÊN MẦM NON, TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ 19/10/2021
8 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN BẢO ĐẢM CƠ SỞ VẬT CHẤT CHO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON VÀ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG GIAI ĐOẠN 2017 - 2025 19/10/2021
9 CHỈ THỊ VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH, SÁCH GIÁO KHOA GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 19/10/2021
10 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH, SÁCH GIÁO KHOA GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 15/10/2021
11 NGHỊ QUYẾT ĐIỀU CHỈNH LỘ TRÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH, SÁCH GIÁO KHOA GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 88/2014/QH13 NGÀY 28 THÁNG 11 NĂM 2014 CỦA QUỐC HỘI VỀ ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH, SÁCH GIÁO KHOA GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 15/10/2021
12 NGHỊ QUYẾT VỀ ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH, SÁCH GIÁO KHOA GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 15/10/2021
Văn bản
Video Clip
Liên kết website