• :
  • :
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 39 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIÊT NAM (20/11/1982 - 20/11/2021)
Lượt xem: 11

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính


Thông tin tài liệu

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính

PDF liên quan
STT Tên tài liệu Tác giả Ngày tải lên Tải về
1 Tài liệu giới thiệu Luật Thanh niên 12/11/2021
2 Tìm hiểu Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019 12/11/2021
3 2. Tài liệu giới thiệu Nghị định số 30-2020-NĐ-CP về công tác văn thư 12/11/2021
4 TÌM HIỂU LUẬT GIÁO DỤC NĂM 2019 12/11/2021
5 KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH, SÁCH GIÁO KHOA GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI 19/10/2021
6 THÔNG TƯ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 19/10/2021
7 NGHỊ QUYẾT VỀ GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI BIÊN CHẾ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ Y TẾ 19/10/2021
8 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH LỘ TRÌNH THỰC HIỆN NÂNG TRÌNH ĐỘ CHUẨN ĐƯỢC ĐÀO TẠO CỦA GIÁO VIÊN MẦM NON, TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ 19/10/2021
9 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN BẢO ĐẢM CƠ SỞ VẬT CHẤT CHO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON VÀ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG GIAI ĐOẠN 2017 - 2025 19/10/2021
10 CHỈ THỊ VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH, SÁCH GIÁO KHOA GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 19/10/2021
11 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH, SÁCH GIÁO KHOA GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 15/10/2021
12 NGHỊ QUYẾT ĐIỀU CHỈNH LỘ TRÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH, SÁCH GIÁO KHOA GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 88/2014/QH13 NGÀY 28 THÁNG 11 NĂM 2014 CỦA QUỐC HỘI VỀ ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH, SÁCH GIÁO KHOA GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 15/10/2021
Văn bản
Video Clip
Liên kết website