• :
  • :
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 77 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG 8 VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
STT Tên tài liệu Ngày tải lên Tải về
1 NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Ở TRƯỜNG THPT LỤC NGẠN SỐ 1 20/07/2021
2 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: “KÍCH THÍCH HỨNG THÚ HỌC LẬP TRÌNH CHO HỌC SINH LỚP 11 Ở TRƯỜNG THPT LỤC NGẠN SỐ 1”. 20/07/2021
3 SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG DẠY HỌC TRONG CÁC GIỜ DẠY MÔN TIN HỌC LỚP 10 NHẰM KHẮC SÂU KIẾN THỨC VÀ NÂNG CAO HỨNG THÚ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH 02/05/2019
4 HƯỚNG DẪN HỌC SINH THỰC HÀNH MÔN TIN HỌC PHÙ HỢP LỰC HỌC, KHẢ NĂNG CỦA MỖI HỌC SINH NHẰM NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TIN HỌC CỦA HỌC SINH 02/05/2019
5 GIÚP HỌC SINH TÌM HIỂU VỀ BÀI TOÁN VÀ THUẬT TOÁN BẰNG VIỆC GIÁO VIÊN SỬ DỤNG DẠY HỌC ĐA PHƯƠNG PHÁP 02/05/2019
6 THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG TRÒ CHƠI TRONG DẠY HỌC TIN HỌC LỚP 11 NHẰM THÚC ĐẨY ĐỘNG CƠ VÀ HỨNG THÚ HỌC TẬP CHO HỌC SINH 02/05/2019
7 MỘT SỐ THUẬT TOÁN SẮP XẾP TÌM KIẾM CƠ BẢN TRONG LẬP TRÌNH 02/05/2019
8 SKKN: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN TIN HỌC LỚP 11 NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH CON NHẰM GÂY HỨNG THÚ VÀ NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TIN HỌC 02/05/2019
9 DẠY HỌC TIN HỌC 11 THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC HỌC TẬP CỦA HỌC SINH ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIỜ DẠY 02/05/2019
10 Dạy học tin học 11 theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh thông qua các ví dụ cụ thể 02/05/2019
11 CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO HỨNG THÚ VÀ KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TIN HỌC CHO HỌC SINH 02/05/2019
12 Bài tập pascal cơ bản 28/01/2019
Văn bản
Video Clip
Liên kết website