• :
  • :
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 39 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIÊT NAM (20/11/1982 - 20/11/2021)
Lượt xem: 24

Tuyển chọn, xây dựng và sử dụng bài tập hóa học có nội dung kiến thức thực tiễn nhằm phát triển năng lực tìm hiểu thế giưới tự nhiên dưới góc độ hóa học và vận dụng kiến thức kĩ năng đã học vào thực tiễn – Phần hóa học hữu cơ 12.


Thông tin tài liệu

Tuyển chọn, xây dựng và sử dụng bài tập hóa học có nội dung kiến thức thực tiễn nhằm phát triển năng lực tìm hiểu thế giưới tự nhiên dưới góc độ hóa học và vận dụng kiến thức kĩ năng đã học vào thực tiễn – Phần hóa học hữu cơ 12.

Văn bản
Video Clip
Liên kết website