• :
  • :
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 77 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔND AN NHÂN DÂN VIỆT NAM VÀ 17 NĂNG NGÀY HỘI TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC

DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ

 09/11/2018, 19:40:00 - Lượt xem: 113

Thông tin tài liệu

DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ

Giới thiệu:

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

* Ở các loài giao phối, quần thể là một nhóm cá thể cùng loài, trải qua nhiều thế hệ đã cùng chung sống trong khoảng không gian xác định, trong đó có các cá thể giao phối tự do với nhau và được cách li ở mức độ nhất định với các nhóm cá thể lân cận cũng thuộc loài đó.

* Định luật Hacđi - Vanbec: Trong những điều kiện nhất định thì trong lòng một quần thể giao phối, tần số tương đối các alen của mỗi gen và thành phần kiểu gen  có khuynh hướng duy trì không đổi từ thế hệ này sang thế hệ khác.

* Điều kiện nghiệm đúng định luật Hacđi - Vanbec:

+ Phải là quần thể giao phối tự do.

+ Số lượng cá thể trong quần thể phải lớn và không xuất hiện biến động di truyền.

+ Giá trị thích nghi của các kiểu gen khác nhau (AA, Aa, aa) xem như giống nhau.

+ Không có đột biến , nếu có ĐB thuận bằng ĐB nghịc.

+ Quần thể phải được cách li với quần thể khác.

* Ý nghĩa định luật Hacđi - Vanbec:

+ Định luật giải thích vì sao trong thiên nhiên, có các quần thể được ổn định trong thời gian dài.

+ Từ tần số tương đối các alen đã biết, ta có thể dự đoán tỉ lệ kiểu gen, tỉ lệ kiểu hình của quần thể. Biết tần số kiểu hình ta xác định được tần số tương đốii của các alen và tỉ lệ các kiểu gen.

* Các nhân tố làm biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể gồm: Quá trình đột biến; phát tán đột biến, sự di nhập gen; quá trình chọn lọc tự nhiên và quá trình cách ly.

B. CÁC DẠNG BÀI TẬP

Dạng 1: Biết cấu trúc di truyền của quần thể, xác định tần số các alen.

a. Phương pháp giải

+ Thuật ngữ cấu trúc di truyền ó tần số kiểu gen ó Tỉ lệ các loại kiểu gen trong quần thể.

+ Tần số các alen ó tỉ lệ giao tử đực, cái mang gen khác nhau trong quần thể.

Xét 1 gen có 2 alen (A, a):

Gọi P (A): Tần số tương đối của alen A.

q(a): Tần số tương đối của alen a.

Sự tổ hợp của 2 alen có tần số tương đối trên hình thành quần thể có cấu trúc di truyền sau:

PDF liên quan
Văn bản
Video Clip
Liên kết website