Trường THPT Lục Ngạn số 1 được thành lập năm 1964. Qua hơn 55 năm xây dựng và phát triển, Trường đã gặt hái được nhiều thành công trên nhiều mặt. Gần 60 năm qua, Trường THPT Lục Ngạn số 1 đã đạt được nhiều thành tích đáng trân trọng và tự hào; nhưng trước yêu cầu nhiệm vụ mới đòi hỏi thầy và trò phải tiếp tục nổ lực cố gắng nhiều hơn nữa, giữ vững danh hiệu Trường tiên tiến xuất sắc cấp tỉnh; đồng thời tiếp tục nâng cao vị thế của trường thuộc nhóm 10 trường THPT tốp đầu của tỉnh Bắc Giang, mãi mãi xứng đáng với niềm tin yêu và sự mong đợi của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Lục Ngạn.