• :
 • :
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 77 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG 8 VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 • Ngô Quang Khải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Chi bộ
  • Điện thoại:
   0916155970
 • Đặng Vũ Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Đoàn trường
  • Điện thoại:
   0882899268
 • Bùi Doãn Dinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng ban liên lạc PHHS
  • Điện thoại:
   0382234266
 • Nguyễn Phương Duy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư Đoàn trường
  • Điện thoại:
   0974969818
 • Trần Quang Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phs Bí thư Đoàn trường
  • Điện thoại:
   0973270010
 • Nguyễn Thị Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tổ Văn phòng
  • Điện thoại:
   0915477188
 • Giáp Anh Đàm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tổ TD - GDQP,AN
  • Điện thoại:
   0975260222
 • Dương Thành Luân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tổ Tin học - CN
  • Điện thoại:
   0974451226
 • Đỗ Thị Ngà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tổ Sử - Địa - GDCD
  • Điện thoại:
   0882161474
 • Nguyễn Anh Tài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tổ Ngoại Ngữ
  • Điện thoại:
   0975303369
 • Giáp Thị Thu Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tổ Ngữ Văn
  • Điện thoại:
   0975144349
 • Hoàng Thanh Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tổ Sinh học
  • Điện thoại:
   0982165344
Văn bản
Video Clip
Liên kết website